Vlaamse Gebarentaal leren op Facebook

Momenteel zijn er weinig mogelijkheden om zelfstandig Vlaamse Gebarentaal te leren. Sinds 2017 is er wel een Facebookpagina, Vlaamse Gebarentaal leren, die op een luchtige manier mensen laat kennismaken met Vlaamse Gebarentaal

Vlaams Gebarentaalcentrum

Het VGTC is het kennis- en coördinatiecentrum voor de Vlaamse Gebarentaal. Tot de voornaamste taken van het VGTC behoren:

  • Uitvoeren van onderzoek naar de grammatica van de Vlaamse Gebarentaal
  • Verspreiding van de resultaten van dat onderzoek in de vorm van rapporten (in het Nederlands en in VGT), lezingen, studiedagen…
  • Informatie verstrekken omtrent de Vlaamse Gebarentaal, aan Doven en horenden in eigen land, alsook ingaan op internationale vragen om informatie
  • Ondersteuning van projecten en initiatieven omtrent Vlaamse Gebarentaal van andere verenigingen en diensten.

Op hun website vind je veel informatie over VGT en kan je gebaren opzoeken en er zelf ook posten.

Online woordenboek Vlaamse Gebarentaal

In het online woordenboek VGT kan je vertalingen opzoeken tussen Nederlands en VGT. Je vindt er veel gebaren en ook de regio waar ze gebruikt worden.

Found in the UK

Benieuwd hoe het dove migranten in andere landen afgaat? Bekijk hier een documentaire over drie dove migranten die hun Dove identiteit vinden in de UK.

Mijn Kind is Doof

De meeste ouders die een doof kind krijgen zijn horend en hebben vaak zelfs nog nooit een dove persoon ontmoet en geen kennis over Dovencultuur en VGT. Op de website vinden ouders informatie over hoe ze hun kinderen kunnen opvoeden in Nederlands én Vlaamse Gebarentaal en wat dit voor hun gezin kan betekenen.

Vlaamse Gebarentaal leren op Facebook

Momenteel zijn er weinig mogelijkheden om zelfstandig Vlaamse Gebarentaal te leren. Sinds 2017 is er wel een Facebookpagina, Vlaamse Gebarentaal leren, die op een luchtige manier mensen laat kennismaken met Vlaamse Gebarentaal