Afdelingen Doof Vlaanderen

Doof & jong

Doof & Jong Vlaanderen, een koepelorganisatie van alle dove kinder- en jeugdclubs in Vlaanderen. Vertegenwoordigt alle Vlaamse dove kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar oud.

Website

Facebook

Doof & Senior

Doof & Senior Vlaanderen brengt de afgevaardigden van elke seniorenafdeling van de regionale dovenclubs in Vlaanderen samen en treedt op als spreekbuis voor alle dove senioren in Vlaanderen.

doofbewust

Doofbewust Vlaanderen wil investeren in vorming voor dove mensen, met als doel zelfontplooiing zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen en kunnen beslissen over hun eigen leven.

Facebook

Doof verleden

Doof Verleden Vlaanderen bewaart het rijke archief en erfgoed van de Vlaamse Dovengemeenschap om dit te kunnen ontsluieren voor een breed publiek.

Facebook

Doof & gezin

Doof & Gezin is een Vlaamse oudervereniging die horende en dove ouders van dove en horende kinderen verenigt. Het doel van Doof & Gezin is het samenbrengen van ouders zodat ze hun ervaringen rond taal, opvoeding... kunnen uitwisselen. Doof & Gezin biedt ook vormingen en lezingen aan.

Facebook

Doof & LGBT+

Doof & LGBT+ is een vereniging die instaat voor de rechten van dove holebi’s en transgenders in Vlaanderen. LGBT+ is een Engelse afkorting en staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, +. Doof & LGBT+ vertegenwoordigt de Vlaamse dove LGBT+-gemeenschap.

DSV

DovenSport Vlaanderen, de sportpartner van Doof Vlaanderen vzw. Een koepelorganisatie van alle Vlaamse aangesloten sportclubs en -verenigingen voor doven.

Facebook

Helen Keller Club

Helen Keller Club is ontstaan als een ontspanningsclub voor doofblinde (in de brede zin) mensen en behartigt de belangen en het welzijn van doofblinden in Vlaanderen.

Facebook

dove trekvogels

De Dove Trekvogels, een reisdienst, organiseert groepsreizen voor dove gebarentaalgebruikers.

Website

Vereniging Dove Zelfstandigen behartigt de belangen van alle werkzame dove zelfstandigen in hoofd- en bijberoep in Vlaanderen.

Aangesloten Dovenclubs

De Haerne Club

De Haerne Club vzw ontstond oorspronkelijk als een sportclub en breidde geleidelijk aan uit. Ze zijn actief in Kortrijk en organiseren naast sport ook verschillende andere evenementen voor verschillende doelgroepen. Alles gebeurt op vrijwillige basis. De vzw ijvert ervoor om doven en slechthorenden een plaats te geven waar ze zich als volwaardige mensen kunnen ontspannen.

Website

Afdelingen

Werkgroepen

 • Toneelgroep "Niemand is perfect"
 • Gebarencursus
GTG

In Gent zijn er verschillende dovenclubs actief en organiseren de lokale dovenclubs veel activiteiten. GTG Gent organiseert evenementen voor dove personen van jong tot oud, van sportievelingen tot creatievelingen.

Website

Facebook

Afdelingen

Limburgia

Limburgia vzw heeft De Schakel in Hasselt als thuisbasis en bestaat uit een ledenbeweging, gebarenkring en een groep voor senioren. Iedereen is er welkom, zowel dove, slechthorende als horende personen.

Website

Facebook

Afdelingen

 • Limburgia-Senioren
 • Gebarenkring
 • Ledenbeweging
Madosa

Madosa vzw ontstond reeds in de 19e eeuw en is een afkorting voor Maatschappij voor Doven en Slechthorenden te Antwerpen. Het is een sociaal-cultureel ontmoetingscentrum voor dove en slechthorende personen en bestaat uit verschillende afdelingen.

Website

Facebook

Afdelingen

Nowedo

Nowedo werd pas in 1994 opgericht maar breidde al snel uit. Momenteel heeft de Noord-West-Vlaamse Doven en Slechthorende vzw verschillende afdelingen en werkgroepen, zowel lokaalgericht of specifiek gericht op een leeftijdsgroep.

Website

Facebook

Afdelingen

Werkgroepen

 • DOC Effeta
 • Communicatie
 • Evenementen
 • Vorming
 • Archief
 • Fundraising
piramime vzw

Piramime vzw is de koepelorganisatie van de verschillende Dovenclubs in de Kempen en heeft Turnhout als thuisbasis. Ze hebben verschillende afdelingen en doelgroepen. Zo hebben ze zelfs een vissersclub en een bezigheidsclub.

Website

Facebook

Afdelingen

Werkgroepen

 • Kinderverhalen
 • Gebarenkring
TRED

TRED is een afkorting voor TREfpunt voor Doven en is de Vlaamse vereniging voor dove, slechthorende en gebarentalige personen in Brussel. Naast hun gewone werking richtte ze in 2018 ook een seniorenafdeling op.

Website

De Getrouwe vrienden

De Getrouwe vrienden

Afdelingen

 • De Vurige Manillers
 • De Levensgenieters
 • De Orde van den Vlaschaard
Kajong

Kajong is een dovenvereniging in Hasselt die tweetaligheid centraal stelt en in tegenstelling tot andere Dovenclubs dus niet enkel in VGT wil communiceren maar ook in het Nederlands. Ze willen dan ook openstaan voor zowel dove personen die met een Dove identiteit zijn opgegroeid als dove personen die geïntegreerd zijn in het reguliere onderwijs en nog geen dove identiteit hebben ontwikkeld.

Website

Facebook

De Dendervrienden 

De Dendervrienden zijn gevestigd in Ninove en organiseren 1 keer per maand een activiteit zoals een kerstfeest, een wandeltocht en een daguitstap.

Website

De vrienden van priester De l'Epée

De vrienden van priester De l'Epée

Dit is de oudste Dovenclub in Vlaanderen. Ze werd in 1825 in Gent opgericht en is daar nog steeds actief. Elke laatste zondag van de maand organiseren ze een ontspannende activiteit zoals een eetfestijn of een fietstocht.

Website

VW Club deaf

VW Club Deaf is een Dovenclub die dove personen met een passie voor vintage Volkswagens verenigt. Ze eisen een Deaf Space op binnen die VW Community.

Facebook

De Egmontsvrienden

De Egmontsvrienden zijn actief in de regio Oudenaarde-Geraadsbergen en kozen het centraal gelegen Zottegem als thuisbasis.

Website

Ontmoetingsplaatsen voor dove migranten

15 Post Soviet by deaf people in Belgium

15 Post Soviet by deaf people in Belgium is een vereniging die zich richt tot dove en slechthorende Oost-Europeanen die zijn geëmigreerd naar België. De vereniging is spontaan ontstaan en organiseert twee- à driemaandelijks een activiteit en heeft als doel deze personen een kans te geven om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en hun taal en cultuur te kunnen blijven beleven.

Hun (besloten) Facebookgroep vind je hier.

AYA

AYA is een culturele en islamitische vereniging voor dove moslims in België. AYA is een vereniging waar doven en slechthorenden toegang krijgen tot het leren van de islam. Het heeft tot doel sociale ondersteuning te bieden en de toegang tot cultuur en spiritualiteit voor doven te vergemakkelijken door aangepaste conferenties, cursussen en het creëren van visuele hulpmiddelen (lexicon, video's ...). AYA richt zich op heel België en gebruikt zowel VGT, LSFB, Nederlands als Frans.

Meer informatie

Alpha-Signes

Alpha-Signes gevestigd in Brussel en is een organisatie met als voertaal LSFB en Frans. Alpha Signes biedt cursussen in geschreven Frans en wiskunde in LSFB aan voor dove volwassenen (+ 18 jaar). Hun doel is om analfabetisme bij dove volwassenen te bestrijden.

Meer informatie